TERMENI ŞI CONDIŢII

SCURTE CONSIDERAȚII

 • Accesând și utilizând acest website, acceptați, fără limitări sau orice alte calificări, prezentele condiții și înțelegeți că orice alte acorduri între dumneavoastră și societatea RIGK – SOCIETATE PENTRU PRELUAREA AMBALAJELOR INDUSTRIALE SI COMERCIALE DIN PLASTIC SRL (în continuare, RIGK) se supun în totalitate acestor Termeni și Condiții.
 • “Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dvs., în calitate de Utilizator şi RIGK. Înainte de a utiliza website-ul rigk.ro, vă recomandăm să citiţi în prealabil aceşti Termeni şi Condiţii. Accesarea website-ului înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a prezentei Politici (Termeni şi Condiţii).
 • Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând de către RIGK, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest website, în vederea informării clienţilor şi a utilizatorilor. Prin urmare, utilizatorii trebuie să se raporteze în mod regulat la această politică pentru a verifica conţinutul actualizat al acesteia. Dacă, în orice moment, aceşti Termeni şi Condiţii devin inacceptabili pentru dvs., vă rugăm să sistaţi imediat accesarea şi utilizarea website-ului rigk.ro.

DEFINIREA UNOR TERMENI

 • RIGK – reprezintă societatea RIGK – SOCIETATE PENTRU PRELUAREA AMBALAJELOR INDUSTRIALE SI COMERCIALE DIN PLASTIC SRL cu sediul social în Bucureşti Sectorul 1, B-dul AVIATORILOR, Nr. 31, PARTER, Apartament 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/3747/2008 şi având CUI 23404865, reprezentată de administrator Nițu Alexandra-Claudia;
 • Utilizator –  orice persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină (sau restrânsă, respectiv între 13 şi 16 ani) care accesează site-ul https://rigk.ro/;
 • Document – prezenta Politică privind Termenii şi Condiţiile, care guvernează raportul dintre RIGK şi Utilizator şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română. Orice neconformitate sau nevalabilitate a unei părţi sau clauze din prezentul Document cu alte prevederi legale aplicabile nu are efecte asupra valabilităţii şi legalităţii celorlalte prevederi din prezentul Document.
 • Produs – orice serviciu care poate fi prestat conform legii şi care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni şi Condiții. Site-ul https://rigk.ro/ este exclusiv un site de prezentare unde pot fi regăsite informaţii despre activitatea societăţii, despre misiunea acesteia şi alte informaţii de interes public. Astfel, prin intermediul site-ului https://rigk.ro/ nu se prestează/comercializează niciun bun ori serviciu, scopul acestuia fiind unul exclusiv de informare;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Vizitator/Utilizator – orice persoană care accesează website-ul;
 • Website – reprezintă https://rigk.ro/, precum şi orice secţiune sau subpagină a acestuia. Website-urile şi/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparţin unor terţi şi care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau redirecţionărilor disponibile pe website-ul http://rigk.ro/ nu fac obiectul şi nici nu intră în sfera acestei definiţii.

CONDIȚII DE UTILIZARE

 • Accesarea şi utilizarea website-ului https://rigk.ro/ se realizează în acord și se supune în totalitate cu prevederile prezentului Document.
 • Prin utilizarea website-ului https://rigk.ro/ sunteţi de acord şi acceptaţi implicit aplicabilitatea prezentelor prevederi.

DREPTURI DE AUTOR

 • RIGK deține titlul deplin și complet asupra fișierelor, pozelor și materialelor publicate pe website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din acestea.
 • Toate mărcile și logourile sunt deținute de către RIGK și nicio persoană sau entitate nu are dreptul să le copieze sau utilizeze în niciun mod, fără a deţine acordul prealabil scris al RIGK.
 • Folosirea, preluarea, copierea sau modificarea fără acordul RIGK a oricăror elemente grafice/de design/structurale etc. prezente pe website-ul https://rigk.ro/ este strict interzisă. Orice încălcare a drepturilor RIGK intră sub incidenţa legii şi va fi soluţionată de entităţile abilitate în acest scop.
 • Niciun element de conţinut afişat pe site sau dobândit de către utilizatori/vizitatori prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea RIGK.
 • În anumite situaţii, pentru imaginile şi fotografiile utilizate pe acest website, nu deţinem drepturi de proprietate intelectuală, ci doar drepturi de utilizare. În acest sens, anumite imagini şi fotografii regăsite pe website-ul nostru sunt utilizate cu respectarea termenilor şi condiţiilor proprii sursei acestora. Cu titlu exemplificativ, indicăm situaţii în care am folosit imagini şi fotografii din alte surse, cu menţiuni privind acreditarea deţinătorului drepturilor de proprietate intelectuală sau a autorului:
  • https://www.manypixels.co/
  • https://www.flaticon.com/
  • https://unsplash.com/
  • https://www.freepik.com/
  • https://www.envato.com/

CONFIDENȚIALITATE

 • RIGK va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Utilizatorii le vor furniza. Partajarea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal şi regulile de protecţie a acestora pot fi accesate aici.

INFORMAŢII UTILE PENTRU UTILIZATORI

 • Ca utilizator, înțelegeți și sunteți de acord cu următoarele informaţii:
  • Să primiți ocazional SMS-uri şi/sau email-uri în scop informativ din partea RIGK, confom Politicii GDPR, pentru anumite campanii punctuale (având posibilitatea de a vă retrage oricând acordul);
  • Să utilizaţi site-ul http://rigk.ro/ exclusiv în scopuri de informare cu privire la serviciile oferite de către RIGK. Pentru informaţii privind contractarea serviciilor oferite de către RIGK, vă recomandăm să contactaţi reprezentaţii societăţii utilizând una dintre modalităţile prezentate în secţiunea CONTACT;
 • Este interzisă utilizarea website-ului http://rigk.ro/ în următoarele modalități sau pentru următoarele scopuri:
  • Cu încălcarea Termenilor și Condițiilor din prezentul document;
  • Cu încălcarea, în orice modalitate, a prevederilor legale aplicabile sau prin modalități care pot conduce la încălcarea, în orice modalitate, a prevederilor legale aplicabile;
  • În orice modalitate prin care se acționează în contul și pe seama altei persoane, în special prin utilizarea de nume false, adrese de e-mail false, numere de telefon false etc.
  • Pentru promovarea sau ascunderea activităților cu caracter ilegal sau imoral;
  • Pentru a reproduce, în orice fel, interfața website-ului, în vederea inducerii în eroare a utilizatorilor sau potențialilor utilizatori ai acestui site;
  • Pentru a introduce în sistem programe sau linii de cod malițioase;
  • Pentru a solicita informații, produse ori servicii ilegale, ori pentru a solicita informații care să acopere o activitate ilegală;
  • Pentru a obține acces la diferite secțiuni sau subsecțiuni ale website-ului sau la produsele ori serviciile oferite de către noi utilizând proceduri ilegale.

LEGISLAȚIE APLICABILĂ

 • Acești Termeni și Condiții și utilizarea website-ului https://rigk.ro/ sunt guvernate de legile aflate în vigoare din România.

 

Acest document a fost actualizat la data de 29.05.2023.