Conform legislatiei de mediu in vigoare privind gestiunea deseurilor, atat persoanele juridice cat si cele fizice au obligatia de a gestiona corespunzator toate tipurile de deseuri, respectand prevederile legale, fara a prejudicia mediul si fara a pune in pericol sanatatea umana.

RIGK ofera clientilor sai recomandarile optime privind modalitatea de gestionare a deseurilor, prin:

  • caracterizarea si incadrarea deseurilor generate, conform legilatiei in vigoare;

  • recomandari privind colectarea si depozitarea selectiva a deseurilor pe categorii;

  • elaborarea si mentinerea evidentei gesiunii deseurilor;

  • consultanta privind intocmirea formularelor de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase si periculoase;

  • consultanta privind intocmirea formularului pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase ce depaseste 1000 kg/an;

  • consiliere privind amenajarea spatiilor de depozitare, solutii pentru stocare, manipulare si etichetarea deseurilor;

  • trasabilitatea deseurilor pana la destinatia finala(valorificare finala sau eliminare finala);

  • suport in intocmirea raportarilor catre autoritati(APM, AFM), conform legilatiei in vigoare;

  • suport in fata autoritatilor de mediu privind gestiunea deseurilor;

  • informatii actualizate  privind legislatia de mediu.